Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ


Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζουν τη λεγόμενη "αντικατάσταση των εθνών", όπου η εθνική εθνοτική πλειοψηφία εξαφανίζεται φυσικά και βιολογικά και αντικαθίσταται από μετανάστες, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση. Η Sputnik Italy συζήτησε το ζήτημα με τον Daniele Scalea, τον συντάκτη της έκθεσης.

Η πρόσφατη έκθεση του Ιταλικού Κέντρου Πολιτικών και Στρατηγικών Μελετών Machiavelli (Centro studi politici e strategici Machiavelli), με τίτλο "Πώς μεταναστεύει η ιταλική δημογραφία", αποκάλυψε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τη "βιολογική και φυσική εξαφάνιση" της εθνικότητάς τους..

Οι εθνικές πλειοψηφίες σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετατρέπονται σταδιακά σε εθνοτικές μειονότητες, ενώ «υποκαθίστανται» από εισερχόμενους μετανάστες.
Η Sputnik Italy συζήτησε το ζήτημα με τον Daniele Scalea, έναν αναλυτή και συντάκτη της έκθεσης.

Η μετανάστευση αλλάζει δραματικά τη συνήθη πορεία της ζωής στην Ιταλία, δήλωσε στον Sputnik. Ο λόγος για την εισροή αφρικανών μεταναστών στην Ευρώπη δεν είναι οι πολέμοι ή καταστροφές, αλλά μια εκρηκτική δημογραφική αύξηση στην αφρικανική ήπειρο, από 9% έως 25% του παγκόσμιου πληθυσμού τον τελευταίο αιώνα.

Ενώ η Ευρώπη, η οποία αντιπροσώπευε πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού το 1950 (22%), αναμένεται να ανέλθει μόλις στο 7% του παγκόσμιου πληθυσμού το 2050, το ποσοστό του αφρικανικού πληθυσμού θα σημειώσει σαφή αύξηση 9 τοις εκατό έως 40 τοις εκατό.

Το ποσοστό γονιμότητας της Ιταλίας είναι μικρότερο από το μισό από το 1964, αναφέρει ο αναλυτής στην έκθεσή του. Έχει μειωθεί από 2,7 παιδιά ανά γυναίκα σε μόλις 1,5 παιδιά ανά γυναίκα, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο αντικατάστασης για μηδενική αύξηση πληθυσμού περίπου 2,1 παιδιών ανά γυναίκα. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Ιταλία είχε πάνω από 5 εκατομμύρια αλλοδαπούς που ζούσαν ως κατοίκοι της, μια αξιοσημείωτη αύξηση 25% σε σχέση με το 2012 και ένα επιβλητικό 270% από το 2002. Εκείνη την εποχή, οι αλλοδαποί αποτελούσαν μόλις το 2,38% του πληθυσμού, ενώ 15 χρόνια αργότερα ο αριθμός σχεδόν τριπλασιάστηκε στο 8,33% του πληθυσμού.

Επιπλέον, ακόμη και τα παιδιά που γεννιούνται στην Ιταλία προέρχινται από γονείς μετανάστες, των οποίων η γεννητικότητα είναι σημαντικά υψηλότερη από τους ιθαγενείς Ιταλούς, αποκάλυψε η μελέτη. Δεν είναι λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι οι ιταλικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας δεν βρίσκονται πλέον στο νότο, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας και στην περιοχή Lazio, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση μεταναστών.

Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, μέχρι το 2065, οι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς θα ξεπεράσουν τα 22 εκατομμύρια άτομα ή περισσότερο από το 40 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της Ιταλίας.

Συγκριτικά, το ποσοστό των αλλοδαπών που κατοικούσαν στην Ιταλία πέρασε το χαμηλό όριο του 1%, το οποίο αποκαλύπτει την ταχύτητα και το μέγεθος των δημογραφικών αλλαγών που συμβαίνουν στην Ιταλία, ένα φαινόμενο «χωρίς προηγούμενο» στην Ιταλική Ιστορία, υποστηρίζει η μελέτη.

Μια πρόσθετη ανησυχία που προβάλλεται από την έκθεση είναι η υψηλή συγκέντρωση μεταναστευτικών πληθυσμών από λίγες μόνο χώρες προέλευσης, η οποία συχνά οδήγησε αλλού σε σχηματισμό "κλειστών, ομοιογενών κοινοτήτων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν με την κοινωνία υποδοχής τους" ή αυτό που ο Πάπας  Francis ονομάζεi "γκετοποίηση".

"Παραδοσιακά, η μετανάστευση της Αφρικής πραγματοποιήθηκε μόνο στην ήπειρο, με άλλα λόγια, οι Αφρικανοί μεταναστεύουν από μια αφρικανική χώρα στην άλλη. Ωστόσο, για την τελευταία δεκαετία, υπήρξε μια τάση να μεταναστεύσουν εκτός της ηπείρου ", δήλωσε ο Ντάνιλε Σκάλεα στον Σπούτνικ.

Εξήγησε επίσης ότι συμβαίνει λόγω της σαρωτικής δημογραφικής αύξησης στην ήπειρο (από 9% έως 25% του παγκόσμιου πληθυσμού). Οι μετανάστες έχουν περισσότερα χρήματα για ταξίδια σε μεγάλες αποστάσεις και μεγαλύτερη ικανότητα να αξιολογούν τις πιθανότητές τους και να γίνονται Συμμετέχοντες σε πιο ανεπτυγμένες οικονομίες κάτι που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και όχι σε γειτονική αφρικανική χώρα.

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους τα ρεύματα των μεταναστών εισρέουν στην Ευρώπη: η Ευρώπη είναι πλούσια, είναι εύκολο να φτάσει κανείς και ο πληθυσμός της γερνάει γρήγορα, έτσι οι νέοι Αφρικανοί μπορούν να βρουν τη θέση τους ανάμεσα σε γηράσκοντες Ευρωπαίους με χαμηλά ποσοστά γονιμότητας.

Δυστυχώς, η Ιταλία δεν είναι μόνη στην δημογραφική αναταραχή της. Εξαιρώντας από τις τρέχουσες τάσεις, οι Βρετανοί πολίτες δεν θα είναι πια η πλειοψηφία του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο γύρω στο 2065.

Στη Γερμανία σήμερα, το 36% των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών γεννιούνται από γονείς μεταναστών, γεγονός που προκάλεσε σημαντική δημογραφική μετατόπιση στην επόμενη γενιά και στη χώρα αυτή. Η Γαλλία βρίσκεται επίσης σε παρόμοια κατάσταση.
"Είμαστε μάρτυρες αυτού που θα ήθελα να ονομάσω" αντικατάσταση των εθνών ". Οι εθνικές πλειοψηφίες γίνονται μειονότητες στις χώρες τους, εξαφανίζονται φυσικά και διαταράσσουν τον γηγενή πληθυσμό", δήλωσε ο Ντάνιελ Σκάλεα στον Σπούτνικ.

"Οι ευρωπαίοι λαοί θα αγωνιστούν σύντομα για αυτό το θέμα, καθώς επί του παρόντος βλέπουμε την φυσική και βιολογική τους εξαφάνιση. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πολλά παιδιά, και έτσι υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι με άλλες εθνικότητες στην Ευρώπη ", εξήγησε.

Η ιδέα της πολυπολιτισμικότητας διευκολύνει εν μέρει αυτή τη διαδικασία. Η μετανάστευση ήταν πάντα ευπρόσδεκτη στην Ιταλία και ήταν δύσκολο να βρεθεί μια κοινότητα όπου όλοι οι άνθρωποι είχαν έρθει από την ίδια χώρα. Η κατάσταση όμως αλλάζει τώρα. Οι δέκα πρώτες χώρες της αλλοδαπής στην Ιταλία αποτελούν πάνω από το 60 τοις εκατό σε συνολικό αριθμό των μεταναστών.

Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Τούρκοι μετανάστες κυριαρχούν στη Γερμανία, Πακιστανοί - στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αλγερινοί - στη Γαλλία. Η ιταλική κοινωνία σύντομα θα αποτελείται από διαφορετικές κοινότητες, καθεμία με δικό της πολιτισμό, κανόνες και τρόπους ύπαρξης. Θα καταστρέψει την ιταλική κοινωνία.

"Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι ανάπτυξης. Αν συνεχίσουμε με τις πολιτικές των αριστερών, θεωρώντας θετική την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας και τη διάβρωση των εθνικών εθνοτήτων, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα παύσει να υπάρχει και η Ευρώπη θα γίνει μια επικράτεια που θα καταλαμβάνεται από διάφορες εθνότητες που ανήκουν σε διάφορους πολιτισμούς , "Εξήγησε ο αναλυτής στον Sputnik.

Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος τρόπος: να επανεξεταστεί ριζικά η μεταναστευτική πολιτική, να απαγορευτεί η είσοδος των μεταναστών στην Ευρώπη και να επιδιωχθεί με σκληρότερο τρόπο η αφομοίωση όσων έχουν ήδη έρθει.

Αυτό θα εμποδίσει τους μετανάστες να διαμένουν μόνο με τους συμπατριώτες τους και να μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, χωρίς να αφομοιώνονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι μετανάστες πρέπει να μάθουν τη γλώσσα της χώρας διαμονής τους και να αναγνωρίσουν τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό θα τους επιτρέψει να γίνουν πραγματικοί Ιταλοί, Γερμανοί και Γάλλοι, κατέληξε ο Daniele Scalea.freedombunker - ellasthasothi

Δεν υπάρχουν σχόλια: