Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ


…Το σύνολο των ψυχολογικών στοιχείων, τα οποία είναι ευδιάκριτα σε κάθε άτομο της φυλής, αποτελεί εκείνο που ονομάζεται εθνικός χαρακτήρας κάθε λαού…

…Η ταυτότητα που ανευρίσκουμε στην διανοητική, πνευματική ιδιοσύνθεση (ιδιοσυστασία) της πλειοψηφίας των ατόμων μιας φυλής, έχει σαν αιτία φυσιολογικούς και απλούστατους λόγους… Κάθε άτομο δεν είναι μόνο ένα προϊόν των άμεσων γονέων του, αλλά αποτελεί συγχρόνως και προϊόν της ίδιας της φυλής…

…Η πνευματική-διανοητική ιδιοσύνθεση κάθε λαού έχει θεμελιώδη αμετάβλητα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε φυσικού είδους, αλλά έχει επίσης και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, τα οποία εύκολα μεταβάλλονται. Αυτά τα δευτερογενή χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία μεταβάλλονται αναλόγως του περιβάλλοντος, των περιστάσεων, της αγωγής και διαφόρων άλλων παραγόντων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πιο ουσιαστικό: ότι στην πνευματική-διανοητική ιδιοσύνθεσή μας υπάρχουν πάντα κάποια ενδεχόμενα χαρακτηριστικά, στα οποία οι περιστάσεις δεν παρέχουν πάντα την ευκαιρία να εκδηλωθούν… Ακριβώς εξ αιτίας αυτών των δευτερευόντων χαρακτηριστικών που τίθενται σε ενέργεια λόγω εξαιρετικών γεγονότων, οι πρωτοστάτες των μεγάλων θρησκευτικών και πολιτικών μεταβολών, είναι σαν άνθρωποι ανωτέρας φύσεως – εν είδει κολοσσών- που μπροστά τους εμείς φαινόμαστε σαν εκφυλισμένα παιδιά…

…Τα έθνη ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους και βάσει του χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς έχει μεγάλη κοινωνική σημασία. Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται με τον συνδυασμό – σε αναλογία που ποικίλλει – των διαφόρων στοιχείων τα οποία οι φυσιολόγοι ονομάζουν τώρα αισθήματα.
Μεταξύ των στοιχείων που διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο είναι προπάντων η επιμονή, η δραστηριότητα, η ικανότητα του να μπορεί να είναι κάποιος κύριος του εαυτού του, δηλ. ιδιότητες κατά το πλείστον παραγόμενες από τη θέληση. Ακόμα θα μνημονεύσουμε μεταξύ των θεμελιωδών στοιχείων του χαρακτήρος την ηθικότητα αν και αποτελεί σύνθεση πολύπλοκων αισθημάτων. Τον όρο ηθικότητα τον εκλαμβάνουμε και τον εννοούμε σαν κληρονομικό σεβασμό και υποταγή στους κανόνες επί των οποίων στηρίζεται η ύπαρξη κάθε κοινωνίας…

…Μόνον ένας κατ’ επίφαση λαός αλλάζει αιφνιδίως τη γλώσσα του, την ιδιοσυστασία του, τις δοξασίες ή τις τέχνες του. Για να συντελεστούν στην πραγματικότητα τέτοιου είδους μεταβολές, θάπρεπε να ‘χει κανείς την δύναμη να μεταβάλλει την ίδια την ψυχή αυτού του λαού…

…Υπάρχουν φυλές, που όλα τα άτομα, ακόμα και αυτά του ίδιου φύλου, έχουν το ίδιο περίπου πνευματικό επίπεδο. Σ’ αυτές τις φυλές όλα τα άτομα ομοιάζουν μεταξύ τους, παριστάνοντας έτσι την τέλεια εικόνα της ισότητας, που ονειρεύονται οι νεότεροι κοινωνιολόγοι. Στις εξελιγμένες όμως φυλές, ο νόμος είναι η διανοητική ανισότητα των ατόμων και των φύλων…

…Μπορούμε να πούμε ότι κάθε λαός που υπερέχει από διανοητικής απόψεως, συνιστά ένα είδος κλιμακωτής πυραμίδας, της οποίας το κατώτερο και μεγαλύτερο μέρος απαρτίζεται από πλατειά στρώματα, η δε κορυφή της πυραμίδας συνίσταται από ελάχιστη μερίδα σοφών, εφευρετών, καλλιτεχνών, συγγραφέων, το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα απείρως μικρότερο του υπολοίπου πληθυσμού, που αυτό και μόνον συνιστά τον ανώτατο όρο, το άκρον άωτον κάθε χώρας, στη διανοητική κλίμακα του πληθυσμού. Θα αρκούσε να εξαφανίσει κανείς αυτό το άκρο, για να αισθανθεί να εξαφανίζεται ταυτόχρονα, ό,τι αποτελεί την δόξα ενός έθνους…

ΝΟΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΛΕ ΜΠΟΝ
Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις – Αθήνα 1985 - Μετάφραση Νίκος ΘεοδώρουΔεν υπάρχουν σχόλια: