Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗΆρθρο στην εφημερίδα «Εμπρός»


Νέα προβλήματα στον χώρο της Παιδείας και συγκεκριμένα στο πολύπαθο μάθημα των Θρησκευτικών δημιουργεί για άλλη μια φορά η «Πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση. Αυτά αφορούν την διδασκαλία του μαθήματος σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, που φέρει την υπογραφή του Κ. Γαβρόγλου. Το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν δύο Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος των Θρησκευτικών, τα οποία υπογράφονται από διαφορετικούς υπουργούς Παιδείας και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με χρονική διαφορά εννέα μηνών. Αναρωτιέστε γιατί συνέβη αυτό; Διότι όταν δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα Σπουδών που φέρει την υπογραφή του Ν. Φίλη, υπήρξε μια καθολική αντίδραση από γονείς, εκπαιδευτικούς θεολόγους, κληρικούς και μοναχούς, που κατέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι  δικαστικές αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ακυρώνουν τα προαναφερόμενα Προγράμματα, επειδή αυτά εισήγαγαν στα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών αντιορθόδοξο και αντισυνταγματικό και τα οποία, εκτός των άλλων, όπως με έμφαση αναφέρουν οι αποφάσεις του ΣτΕ, οδηγούν σε προσηλυτισμό. Έτσι, προκειμένου η «Πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση να περάσει το πολυθρησκειακό νέο μάθημα των Θρησκευτικών, ο Γαβρόγλου κατέθεσε νέα ΦΕΚ.

Ωστόσο, το Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, πραγματοποίησε μελέτη, κατόπιν αιτήματος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, η οποία αποδεικνύει ερευνητικά και επιστημονικά, με αξιόπιστο και έγκυρο μεθοδολογικό τρόπο, ότι τα Προγράμματα Γαβρόγλου (2017) είναι πανομοιότυπα και ταυτόσημα με τα Προγράμματα του Φίλη(2016)!
Παρά ταύτα, ο Γαβρόγλου επιμένει να εφαρμοστεί στα σχολεία το αντιορθόδοξο και αντισυνταγματικό νέο Πρόγραμμα Σπουδών, γεγονός που σύμφωνα με το ΣτΕ αποτελεί «διάπραξη της αξιοποίνου πράξεως του προσηλυτισμού και μάλιστα ομαδικώς και υπό συνθήκες ιδιαιτέρως επιβαρυντικής περιστάσεως»! Ταυτόχρονα, ο υπουργός απειλεί όλους τους θεολόγους που πιστοί στην ορθόδοξη πίστη και το Σύνταγμα, αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Στην συνέχεια, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, προκειμένου να προστατεύσει τα Ελληνόπουλα από το πολυθρησκειακό νέο μάθημα (το οποίο περισσότερο θα τα μπερδέψει παρά θα τα ωφελήσει), αλλά και τους εκπαιδευτικούς, με επιστολή της ενημερώνει ότι «Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς ο εκπαιδευτικός (θεολόγος ή δάσκαλος του Δημοτικού σχολείου που διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών), έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να διδάξει το μάθημα των Θρησκευτικών με την υφιστάμενη κατάσταση ακόμη και αν του δοθεί εντολή προς τούτο, διότι τα συγκεκριμένα Προγράμματα και «Φάκελοι μαθήματος» κρίθηκαν αντισυνταγματικά με τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου Επικρατείας 660/2018 και 926/2018. Η άρνησή του αυτή δεν επισύρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος του ούτε πειθαρχική, ούτε και ποινική. Αρκεί να αναφέρει, ότι αρνείται να διδάξει κάτι «προδήλως αντισυνταγματικό», ως κυριαρχικώς και αμετακλήτως έχουν αποφανθεί οι προαναφερόμενες αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ».

Από την άλλη πλευρά, ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Ηλίας Γεωργαντάς, λόγω των εγγράφων της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων που στάλθηκαν στα σχολεία, ζητά από τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές να μεριμνήσουν για την απαρέγκλιτη τήρηση του προβλεπόμενου αναλυτικού προγράμματος καθώς και να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για την μη τήρησή του σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας δήλωσε: «Στη δημοκρατία μας υπάρχουν κανόνες και νόμοι. Κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων. Στον ευαίσθητο χώρο την εκπαίδευσης πολύ περισσότερο δεν δικαιολογούνται αυθαιρεσίες και παρανομίες σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή σε βάρος των μαθητών»!!! 

Ποια δημοκρατία; Ποιοι νόμοι; Πρώτος ο υπουργός Παιδείας καταλύει την δημοκρατία και τους νόμους. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ταυτόσημο με το προηγούμενο που κρίθηκε ακατάλληλο από το ΣτΕ. Η απάντηση του Γαβρόγλου ήταν καταλυτική: «Η απόφαση του ΣτΕ αφορά τα ΦΕΚ του Ν.Φίλη και όχι τα δικά μου»! Εννοεί επομένως να προσφύγουν πάλι στο ΣτΕ για τα δικά του ΦΕΚ και να περιμένουν μέχρι να αποφασίσει εκ νέου το Ανώτατο Δικαστήριο. Δηλαδή ο υπουργός μας λέει εν ολίγοις ότι όταν το ΣτΕ θα απορρίπτει τα ΦΕΚ αυτός θα τα ξανακαταθέτει και ούτω καθ’ εξής! Ξεχνάει ότι στην Ελλάδα (ακόμη τουλάχιστον) σύμφωνα με το Σύνταγμα επικρατούσα θρησκεία είναι η Ορθοδοξία. Δυστυχώς, είναι ολοφάνερο το σχέδιο των εθνομηδενιστών κυβερνώντων να πλήξουν την ορθόδοξη πίστη μας που αποτελεί πυλώνα του έθνους μας.


ΙΟΥΣΤΙΝΗ Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: