Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Κανείς δεν είναι έτοιμος να ακούσει την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια πονάει!
Δεν υπάρχουν σχόλια: